Back2Feet
 
Jorinda Rietmulder

Structuur van het behandelplan

Na uw aanmelding via dit onderstaande aanmeldformulier kunnen we starten met en intake en eventueel vragenlijsten. Dan stellen we naar aanleiding van de hulpvraag het behandeldoelen op. We maken een therapieplan en lassen een evaluatie en stop moment in. We kunnen in de evaluatie of na het stopmoment opnieuw bekijken of het goed is om de therapie nogmaals op te pakken, we zullen dan samen weer vervolg doelen opstellen. Een behandeling neemt een uur of, in samenspraak, anderhalf uur  in beslag. Hiervoor ontvangt u een factuur via Infomedics voor manueel therapie (zonder contract met de zorgverzekeraar).

Gaarne een eigen handdoek meenemen

 

 Het privacy beleid

Het is wettelijk verplicht om als uw behandelend therapeut een dossier aan te leggen volgens de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen doordat ik zorgvuldig om zal gaan met uw gegevens en ervoor te zorgen dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens. Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zal alleen na expliciet toestemming van u  gegevens delen met bijvoorbeeld, huisarts of specialist. Of anoniem tijdens intercollegiale toetsing. Ik werk samen met een bedrijf die mijn facturen maakt Infomedics. Wij hebben ook een overeenkomst waarin uw persoonsgegevens worden gewaarborgd, maar waarvan een aantal gegevens wel moeten worden uitgewisseld om een factuur te kunnen maken.  De zorgnota die u ontvangt, daar staan gegevens op die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.